Phg. P.U. 18/1998
KEDAH-KAEDAH MASJID 1998
BAHAGIAN II - FUNGSI DAN PENGURUSAN MASJID
Kaedah 14. Fungsi Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari.

(1) Pengerusi Jawatankuasa Kariah dan Pengerusi Jawatankuasa Pentadbiran Masjid Negeri dan Masjid Daerah hendaklah-
(2) Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kariah dan Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pentadbiran Masjid Negeri dan Masjid Daerah hendaklah menjalankan fungsi dan kuasa Pengerusi semasa Pengerusi tidak hadir dalam mesyuarat atau semasa ketiadaan Pengerusi oleh kerana apa jua sebab.

(3) Setiausaha Jawatankuasa Kariah dan setiausaha Jawatankuasa Pentadbiran Masjid Negeri dan Masjid Daerah hendaklah-
(4) Bendahari Jawatankuasa Kariah dan Bendahari Jawatankuasa Pentadbiran Masjid Negeri dan Masjid Daerah hendaklah-Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.