Pg. P.U. 4/97
KAEDAH-KAEDAH JAWATANKUASA QARYAH DAN PEGAWAI MASJID (NEGERI PULAU PINANG) 1997
BAHAGIAN IV - FUNGSI JAWATANKUASA QARYAH DAN PEGAWAI MASJID
Kaedah 15. Tugas-tugas Imam.

Imam sesuatu masjid hendaklah-
Copyright 2006 PNMB-LawNet. All rights reserved.