Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001



Kaedah 4. Pindaan kaedah 4.

Kaedah 4 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda—





Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.