Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN IV - PEMILIHAN NAZIR DAN JAWATANKUASA KARIAHKaedah 9. Kelayakan.

(1) Tiada seorang pun layak dicalonkan untuk menjadi Nazir atau anggota Jawatankuasa Kariah sesuatu masjid melainkan jika dia-


(2) Walau apa pun perenggan (1)(a), MAIS boleh melantik seseorang yang berumur lebih daripada 60 tahun untuk menjadi Nazir atau anggota Jawatankuasa Kariah atas syarat-syarat yang difikirkan patut oleh MAIS.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.