Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN X - PELBAGAIKaedah 38. Alamat surat menyurat kepada MAIS.

Semua surat-menyurat kepada MAIS hendaklah dialamatkan kepada-

Pengarah,
Jabatan Agama Islam Selangor,
Tingkat 2, Podium Utara,
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
40676 Shah AlamDibuat pada 21hb Februari 1995.
[JAI. Sel. 8014/13; P.U. Sel. 2780 ]

Dengan Titah Perintah,

TAN SRI DATO' HAJI MUHAMMAD BIN HAJI MUHAMMAD TAIB,
Menteri Besar, Selangor


DATO' TIK BIN MUSTAFFA,
Pengerusi,
Majlis Agama Islam Selangor
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.