Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN IV - PEMILIHAN NAZIR DAN JAWATANKUASA KARIAHKaedah 10. Nazir dan Jawatankuasa Kariah sedia ada.

Tiap-tiap orang yang menjadi Nazir atau anggota Jawatankuasa Kariah sebelum sahaja Kaedah-Kaedah ini mula berkuatkuasa hendaklah disifatkan telah dilantik mengikut Kaedah-Kaedah ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.