Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 12. Pindaan kaedah 15.

Kaedah 15 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.