Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

Bahagian I - PERMULAANKaedah 1. Nama dan mula berkuatkuasa.

Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah (Negeri Selangor) 1995 dan hendaklah disifatkan telah mula berkuatkuasa pada 23hb Februari 1995.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.