Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 6. Pindaan kaedah 6.

Kaedah 6 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda dengan menggantikan subkaedah (1), subkaedah yang berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.