Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN X - PELBAGAIKaedah 35. Bantahan, dsb., hendaklah dikemukakan kepada MAIS.

Mana-mana orang yang tidak berpuas hati dengan mana-mana pemilihan atau perlantikan di bawah Kaedah-Kaedah ini boleh mengemukakan bantahan, ketakpuasan hati atau rayuannya kepada MAIS.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.