Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA MAIS TENTANG KARIAH MASJIDKaedah 3. Penubuhan Jawatankuasa MAIS Tentang Kariah Masjid.

Maka adalah dengan ini ditubuhkan suatu Jawatankuasa MAIS Tentang Kariah Masjid yang terdiri daripada-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.