Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN II - JAWATANKUASA MAIS TENTANG KARIAH MASJIDKaedah 4. Fungsi Jawatankuasa MAIS.

Jawatankuasa MAIS hendaklah mempunyai fungsi yang ~erikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.