Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN IX - PENGAWALANKaedah 31. Pemeriksaan oleh ahli dan pegawai MAIS dan pegawai JAIS.

Pada bila-bila masa yang munasabah, Setiausaha atau mana-mana ahli MAIS atau mana-mana pegawai MAIS atau JAIS yang diberikuasa secara bertulis oleh MAIS boleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.