Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN V - FUNGSI PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAHKaedah 16. Tugas-tugas Imam.

Imam sesuatu masjid hendaklah-


Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.