Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 20. Pindaan kaedah 37.

Kaedah 37 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.