Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN X - PELBAGAIKaedah 36. Kewajipan Imam, Bilal dan Siak untuk mematuhi kaedah 16, 17 dan 18.

Tiap-tiap Imam, Bilal dan Siak, hendaklah mematuhi kaedah 16, 17 dan 18 di samping peraturan-peraturan dan arahan-arahan yang terpakai baginya sebagai pegawai dalam perkhidmatan awam di bawah atau menurut mana-mana undang-undang tentang perkhidmatan awam.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.