Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 21. Pindaan kaedah.

Kaedah 38 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda dengan menggantikan perkataan “Tingkat 2, Podium Utara”, perkataan “Tingkat 4, Podium Selatan.”.


Diluluskan oleh Majlis Agama Islam Selangor pada 28 September 2001.


Dengan titah perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor.


DATO’ SERI DR. MOHAMAD KHIR BIN TOYO
Dato’ Menteri Besar Selangor


DATO’ ABDUL AZIZ BIN MOHD. YUSOF
Pengerusi
Majlis Agama Islam
Selangor
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.