Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 1. Nama dan permulaan kuat kuasa.

Kaedah-kaedah ini bolehlah dinamakan Kaedah-Kaedah Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah (Negeri Selangor) (Pindaan) 2001.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.