Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 14. Pindaan kaedah 19.

Kaedah 19 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.