Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN V - FUNGSI PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAHKaedah 22. Tugas-tugas Pemeriksa Kira-kira.

Pemeriksa Kira-Kira sesuatu masjid hendaklah

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.