Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 2. Pindaan kaedah 2.

Kaedah 2 kaedah-kaedah Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah Masjid (Negeri Selangor) 1995 [Sel. P.U. 4/95] yang disebut “kaedah-kaedah Ibu” dalam kaedah-kaedah ini adalah dipinda—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.