Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 9. Pindaan Kaedah 9.

Kaedah 9 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda dalam subkaedah (1) dengan—

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.