Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN X - PELBAGAIKaedah 34. Fungsi masjid.

(1) Masjid hendaklah digunakan sebagai-

(2) Masjid tidak boleh digunakan sebagai-

(3) Walau apa pun subkaedah (2), Imam boleh mengikut budi bicaranya memberikan kebenaran kepada musafir, yang safarnya diharuskan sembahyang Qasar, untuk menginap di masjid selama tempoh yang tidak melebihi satu malam.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.