Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN VIII - KEWANGANKaedah 28. Elaun atau gaji Imam, Bilal atau Siak.

Imam, Bilal atau Siak sesuatu masjid boleh dibayar elaun atau gaji daripada wang masjid itu dengan kebenaran MAIS melainkan jika dia menerima saraan sebagai pegawai awam.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.