Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN IV - PEMILIHAN NAZIR DAN JAWATANKUASA KARIAHKaedah 11. Tempoh jawatan.

Tiap-tiap Nazir dan anggota Jawatankuasa Kariah yang dilantik di bawah Kaedah-Kaedah ini hendaklah memegang jawatan selama tempoh tiga tahun dari tarikh pelantikannya dan boleh dilantik semula.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.