Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN V - FUNGSI PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAHKaedah 21. Tugas-tugas anggota lain Jawatankuasa Kariah.

Tiap-tiap anggota Jawatankuasa Kariah sesuatu masjid selain daripada Setiausaha dan Bendahari hendaklah-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.