Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN IX - PENGAWALANKaedah 32. Tindakan Pegawai Masjid dsb, yang tidak berpatutan.

Jika MAIS atau Setiausaha MAIS berpuas hati, setelah menjalankan siasatan yang wajar, bahawa mana-mana Pegawai Masjid atau anggota Jawatankuasa Kariah atau jawatankuasa biro sesuatu masjid-


MAIS atau Setiausaha MAIS boleh memberikan arahan secara bertulis menghendaki Pegawai Masjid atau anggota Jawatankuasa Kariah atau anggota jawatankuasa biro itu melaksanakan fungsi-fungsinya mengikut cara yang ditentukan oleh MAIS dan Pegawai Masjid atau anggota Jawatankuasa Kariah atau jawatankuasa biro itu hendaklah mematuhi arahan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.