Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN VIII - KEWANGANKaedah 30. Pengauditan akaun.

Akaun sesuatu masjid bolehlah diaudit oleh juruaudit bertauliah jika terdapat keraguan, dan perbelanjaan pengauditan hendaklah ditanggung oleh masjid itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.