Sel. P.U. 4/1995
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH(NEGERISELANGOR)1995

BAHAGIAN X - PELBAGAIKaedah 37. Pemakaian bagi surau.

Kaedah-Kaedah ini, kecuali Bahagian II dan kaedah 8 hendaklah terpakai bagi setiap surau dalam Negeri Selangor dengan ubahsuaian-ubahsuaian yang berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.