Sel. P.U. 3/2002
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MASJID DAN JAWATANKUASA KARIAH (NEGERI SELANGOR) (PINDAAN) 2001Kaedah 13. Pindaan kaedah 17.

Kaedah 17 kaedah-kaedah Ibu adalah dipinda dengan menggantikan perenggan (b) dengan perenggan yang berikut:

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.