Tambahan Perundangan (Terkini)NEGERI TERENGGANU

TAMBAHAN PERUNDANGAN

ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM 2001 [EN. 2/01]


Tr. P.U. 23/87
KAEDAH-KAEDAH PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (PENTADBIRAN MASJID-MASJID) 1987
[DIMANSUHKAN OLEH TR. P.U.1/04]


___________________________

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.