Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

JOHOR

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 (En. 16/03)


2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Johor) 2003 (En. 17/03)


3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003 (En. 18/03)

    Enakmen termansuh

    Enakmen Keterangan Syariah 1993 (En. 13/93) [ Original | Terkini ]

4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Johor) 2003 (En. 19/03)

    Enakmen termansuh

    Enakmen Kanun Prosedur Jenayah Syariah 1997 (En. 3/97) [ Original | Terkini ]

5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Johor) 2003 (En. 20/03)


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam 1991 (En. 11/91)


7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-agama Bukan Islam 1991 (En. 12/91)


8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997 (En. 4/97)