Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

KEDAH

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Kedah Darul Aman) 2008 (En. 5/08 / En. 9) [ Original | Terkini ]
2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Acara Jenayah Syariah 1988 (En. 3/89) [ Original | Terkini ]


3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1988 (En. 9/88) [ Original | Terkini ]


4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Aturcara Mal Islam 1979 (En. 2/84) [ Original | Terkini ]


5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Kedah Darul Aman) 2008 (En. 7/08 / En. 11) [ Original | Terkini ]


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Mahkamah Syariah (Kedah Darul Aman) 2008 (En. 8/08 / En. 12) [ Original | Terkini ]


7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam 1988 (En. 8/88) [ Original | Terkini ]


8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam 1988 (En. 11/88)


9. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 1989 (En. 8/90)


10. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Mufti dan Fatwa (Kedah Darul Aman) 2008 (En. 6/08 / En. 10) [ Original | Terkini ]