Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

NEGERI SEMBILAN

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 2003 (En. 11/03)

  Enakmen Termansuh

  a) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Sembilan) 1983 (En. 7/83) [ Original | Terkini ]

2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) 2003 (En. 10/03) [ Original | Terkini]


3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003 (En. 12/03)

  Enakmen Termansuh

  a) Enakmen Keterangan Syariah Negeri Sembilan 1991(En. 8/91) [ Original | Terkini]

4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 2003 (En. 13/03)

  Enakmen Termansuh

  a) Enakmen Prosedur Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 (En. 3/92) [ Original | Terkini ]


5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 (En. 4/92) [ Original | Terkini ]

6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam 1996 (En. 6/96) [ Original | Terkini ]7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Sembilan) 2003 (En. 14/03)
  Kaedah-Kaedah Termansuh

  a) Kaedah-Kaedah Prosedur Mal Mahkamah Syariah 1992 (NS. P.U. 13/92) [ Original | Terkini ]

8. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kawalan dan Sekatan (Pengembangan Agama-agama Bukan Islam Di Kalangan Orang Islam) (Negeri Sembilan) 1991 (En. 9/91)


9. Enakmen belum berkuatkuasa

Enakmen Tarekat Tasawuf 2005 (En. 10/06 / En. 3) [ Original | Terkini ]


10. Enakmen belum berkuatkuasa

Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005 (En. 5/05 / En. 2) [ Original | Terkini ]


11. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Wasiat Orang Islam (Negeri Sembilan) 2004 (En. 5/04)