Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

PAHANG

1. Enakmen berkuatkuasa


2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005 (En. 3/05)


3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kawalan & Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam 1989 (En. 5/89)


4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah 2005 (En. 4/05)

    Enakmen termansuh

    a) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Pahang) 1990 (En. 1/90) [ Original | Terkini ]

5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah 2002 (En. 8/02)


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah 2002 (En. 9/02)


7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tafsiran (Penerimaan – Pakai Bahagian III Akta-Akta Tafsiran 1948 dan 1967) 1990 (En. 2/90)