Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

PERLIS

1. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam 1991 (En. 4/92) [ Original | Terkini ]
b) Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam (Pengesahan) 2007 (En. 12)


2. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah 1991 (En. 5/92) [ Original | Terkini ]
b) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Pengesahan) 2007 (En. 13)


3. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Prosedur Mal Mahkamah Syariah 1991 (En. 5/93)
b) Enakmen Prosedur Mal Mahkamah Syariah (Pengesahan) 2007 (En. 14)


4. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Jenayah dalam Syarak 1991 (En. 4/93) [ Original | Terkini ]
b) Enakmen Jenayah Dalam Syarak (Pengesahan) 2007 (En. 11)5. Enakmen berkuatkuasa

a) Enakmen Prosedur Jenayah dalam Syarak 1993 (En. 7/93)
b) Enakmen Prosedur Jenayah Dalam Syarak (Pengesahan) 2007 (En. 15)


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Ugama Islam 1964 (En. 3/64) [Versi Bahasa Inggeris] [ Original | Terkini ]


7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pengawalan Sekolah-sekolah Agama Islam 1988 (En. 5/89)