Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

PULAU PINANG

1. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 (En. 4/04 / En. 2)) [ Original | Terkini ]


2. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004 (En 5/04 / En. 3) [ Original | Terkini ]


3. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 1996 (En 3/96)


4. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Jenayah Mahkamah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 2004 (En 7/04 / En. 5) [ Original | Terkini ]


5. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 2004 (En 8/04 / En. 6) [ Original | Terkini


6. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Pulau Pinang) 2004 (En 6/04 / En. 4) [ Original | Terkini ]


7. Enakmen berkuatkuasa

Enakmen Pengawalan Sekolah-Sekolah Agama (Pulau Pinang) 1989 (En 1/89)