Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

SARAWAK

1. Ordinan diguna pakai

Ordinan Mahkamah Syariah 2001 (Bab 42/2001)


2. Ordinan diguna pakai

Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam 2001 (Bab 43/2001)


3. Ordinan diguna pakai

Ordinan Tatacara Mal Syariah 2001 (Bab 44/2001)


4. Ordinan diguna pakai

Ordinan Tatacara Jenayah Syariah 2001 (Bab 45/2001)

  Ordinan termansuh

  Ordinan Kanun Acara Jenayah Syariah 1991 (Ord. 8/91) [ Original | Terkini ]

5. Ordinan diguna pakai

Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 2001 (Bab 46/2001)

  Ordinan termansuh

  Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 1991 (Ord. 6/91) [ Original | Terkini ]

6. Ordinan diguna pakai

Ordinan Keterangan Syariah 2001 (Bab 47/2001)

  Ordinan termansuh

  Ordinan Keterangan Syariah 1991 (Ord. 9/91) [ Original | Terkini ]

7. Ordinan diguna pakai

Ordinan Majlis Islam Sarawak 2001 (Bab 41/2001)