Enakmen/Ordinan/Akta Mahkamah Syariah
Wilayah Persekutuan | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | Negeri Sembilan | Pahang
Pulau Pinang | Perak | Perlis | Sabah | Sarawak | Selangor | Terengganu

WILAYAH PERSEKUTUAN

1. Akta berkuatkuasa

Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) [ Original | Terkini ]2. Akta berkuatkuasa

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) [ Original | Terkini]3. Akta berkuatkuasa

Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1998 (Akta 585) [ Original | Terkini]4. Akta berkuatkuasa

Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561) [ Original | Terkini]5. Akta berkuatkuasa

Akta Prosedur Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 560) [ Original | Terkini]6. Akta berkuatkuasa

Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Pesekutuan) 1997 (Akta 559) [ Original | Terkini]7. Akta berkuatkuasa

Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa Jenayah) 1965 (Akta 355) [ Original | Terkini]