Akta Pindaan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA A730
AKTA MAHKAMAH SYARIAH (BIDANG KUASA JENAYAH) (PINDAAN DAN PERLUASAN) 1989

Tarikh Persetujuan Diraja :19 April 1989
Tarikh diterbitkan dalam Warta:4 Mei 1989
Tarikh mula berkuat kuasa: 5 Mei 1989
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN
___________________________

Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 1.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 3.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.