Akta Pindaan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA A1250
AKTA KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2005

Tarikh Persetujuan Diraja :19 Ogos 2005
Tarikh diterbitkan dalam Warta:1 September 2005
Tarikh mula berkuat kuasa: 2 September 2005
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN
___________________________

Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas
Seksyen 2. Pindaan am
Seksyen 3. Pindaan seksyen 3
Seksyen 4. Pindaan seksyen 76
Seksyen 5. Pindaan seksyen 83
Seksyen 6. Pindaan seksyen 97
Seksyen 7. Pindaan seksyen 130

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.