Akta Pindaan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA A902
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 1994

Tarikh Persetujuan Diraja :29 Ogos 1994
Tarikh diterbitkan dalam Warta:8 September 1994
Tarikh mula berkuat kuasa: 9 September 1994
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN
___________________________

Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas.
Seksyen 2. Pindaan am.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 2.
Seksyen 4. Pindaan seksyen 8.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 9.
Seksyen 6. Pindaan seksyen 12.
Seksyen 7. Pindaan seksyen 13.
Seksyen 8. Pindaan seksyen 15.
Seksyen 9. Pindaan seksyen 23.
Seksyen 10. Pindaan seksyen 28.
Seksyen 11. Pindaan seksyen 41.
Seksyen 12. Pindaan seksyen 45.
Seksyen 13. Pindaan seksyen 47.
Seksyen 14. Pindaan seksyen 48.
Seksyen 15. Seksyen baru 50A.
Seksyen 16. Pindaan seksyen 52.
Seksyen 17. Pindaan seksyen 53.
Seksyen 18. Pindaan seksyen 55.
Seksyen 19. Seksyen baru 55A.
Seksyen 20. Pindaan seksyen 65.
Seksyen 21. Pindaan seksyen 69.
Seksyen 22. Pindaan seksyen 71.
Seksyen 23. Pindaan seksyen 77.
Seksyen 24. Pindaan seksyen 78.
Seksyen 25. Pindaan seksyen 80.
Seksyen 26. Pindaan seksyen 81.
Seksyen 27. Pindaan seksyen 82.
Seksyen 28. Pindaan seksyen 83.
Seksyen 29. Pindaan seksyen 86.
Seksyen 30. Pemotongan seksyen 103.
Seksyen 31. Pindaan seksyen 108.
Seksyen 32. Pindaan seksyen 109.
Seksyen 33. Pindaan seksyen 110.
Seksyen 34. Pindaan seksyen 121.
Seksyen 35. Pemotongan seksyen 122.
Seksyen 36. Pindaan seksyen 126.
Seksyen 37. Pindaan seksyen 130.
Seksyen 38. Pindaan seksyen 131.
Seksyen 39. Pindaan seksyen 132.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.