Akta Pindaan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA A828
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN ) (PINDAAN) 1992

Tarikh Persetujuan Diraja :9 Julai 1992
Tarikh diterbitkan dalam Warta:16 Julai 1992
Tarikh mula berkuat kuasa: 17 Julai 1992
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN
___________________________

Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas.
Seksyen 2. Pindaan seksyen 1.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 2.
Seksyen 4. Pindaan seksyen 3.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 52.
Seksyen 6. Pindaan seksyen 53.
Seksyen 7. Pindaan seksyen 135.
Seksyen 8. Pemberhentian pemakaian Enakmen Selangor 3/52.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.