Akta Pindaan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA A1251
AKTA TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2005

Tarikh Persetujuan Diraja :19 Ogos 2005
Tarikh diterbitkan dalam Warta:1 September 2005
Tarikh mula berkuat kuasa: 2 September 2005
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN
___________________________

Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas
Seksyen 2. Pindaan am
Seksyen 3. Pindaan seksyen 22
Seksyen 4. Pindaan seksyen 34
Seksyen 5. Pindaan seksyen 39
Seksyen 6. Pindaan seksyen 43
Seksyen 7. Pindaan seksyen 112
Seksyen 8. Pindaan seksyen 150
Seksyen 9. Pindaan seksyen 151
Seksyen 10. Pindaan seksyen 167
Seksyen 11. Pindaan Jadual Ketiga

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.