Akta Pindaan


UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA A1261
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 2006

Tarikh Persetujuan Diraja :11 Januari 2006
Tarikh diterbitkan dalam Warta:2 Februari 2006
Tarikh mula berkuat kuasa: 1 Novermber 2010
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN
___________________________

Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
Seksyen 2. Pindaan seksyen 2
Seksyen 3. Pindaan seksyen 9
Seksyen 4. Pindaan seksyen 13
Seksyen 5. Pindaan seksyen 14
Seksyen 6. Pindaan seksyen 23
Seksyen 7. Pindaan seksyen 28
Seksyen 8. Pindaan seksyen 31
Seksyen 9. Pindaan seksyen 38
Seksyen 10. Pindaan seksyen 42
Seksyen 11. Pindaan seksyen 47
Seksyen 12. Pindaan seksyen 52
Seksyen 13. Pemotongan seksyen 58
Seksyen 14. Pindaan seksyen 59
Seksyen 15. Pindaan seksyen 61
Seksyen 16. Pindaan seksyen 73
Seksyen 17. Pindaan seksyen 79
Seksyen 18. Pindaan seksyen 81
Seksyen 19. Pindaan seksyen 107
Seksyen 20. Seksyen baru 107A
Seksyen 21. Pindaan seksyen 114
Seksyen 22. Pindaan seksyen 121
Seksyen 23. Seksyen baru 122
Seksyen 24. Pindaan seksyen 127
Seksyen 25. Pindaan seksyen 130
Seksyen 26. Pindaan seksyen 134
Seksyen 27. Seksyen baru 134A

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.