Akta Pindaan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA
AKTA A931
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) (PINDAAN) 1995

Tarikh Persetujuan Diraja :20 Oktober 1995
Tarikh diterbitkan dalam Warta:9 November 1995
Tarikh mula berkuat kuasa: 10 November 1995
___________________________
SUSUNAN SEKSYEN-SEKSYEN
___________________________

Mukadimah

Seksyen 1. Tajuk ringkas.
Seksyen 2. Seksyen baru 8A.
Seksyen 3. Pindaan seksyen 58.
Seksyen 4. Pindaan seksyen 59.
Seksyen 5. Pindaan seksyen 102.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.