AKTA 559
AKTA KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1997Tajuk panjang & mukadimah.


Suatu Akta bagi mengadakan peruntukan bagi kesalahan jenayah Syariah, dan perkara-perkara yang berhubungan dengannya.

[ ]


MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.