AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUANSeksyen 11. Penamatan perlantikan.


Perlantikan seseorang anggota Majlis yang dilantik hendaklah tamat--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.