AKTA 505
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

BAHAGIAN II - MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUANSeksyen 6. Jawatankuasa-jawatankuasa.


Majlis boleh melantik jawatankuasa-jawatankuasa untuk membantunya dalam melaksanakan kewajipan-kewajipannya atau menjalankan kuasa-kuasanya.Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.