AKTA 303
AKTA UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (WILAYAH PERSEKUTUAN) 1984

BAHAGIAN VII - PENJAGAANSeksyen 83. Bagaimana hak penjagaan hilang.


Hak seseorang perempuan terhadap hadanah adalah hilang -

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.